TJÄNSTER

PSYKOLOGSAMTAL
- Enskilda samtal med barn/ungdomar och vuxna
- Vi har korta väntetider och kvällstider
- Möjlighet till videosamtal
- Behandling kan ske på svenska, spanska, tyska eller engelska

FÖRÄLDRASTÖD
- Privat familjerådgivning samt stöd i olika frågor kring föräldraskap
- Stöd till familjer där en eller flera medlemmar har en funktionsvariation som påverkar familjens vardagsliv

UTREDNING
- Kognitiva utredningar som en del i olika neuropsykiatriska bedömningar (exempelvis ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning) för barn och vuxna
- Fastställande av begåvningsnivå samt återkoppling till skolpersonal gällande barn och ungdomar med särskild begåvning
- Bedömningar och utredningar av elever gällande inlärnings- och andra skolrelaterade svårigheter samt planering och rekommendationer som gagnar ett barns utveckling mot kunskapsmålen

ELEVHÄLSAN
- Handledning, konsultation och rådgivning till skolpersonal gällande elevhälsofrågor samt utmanande beteenden i skolsammanhang.
Handledningen sker utifrån metoden PBS (Positivt Beteendestöd) som används för att förstå vad som orsakar en elevs utmanande beteende och där vi hittar lösningar tillsammans genom att analysera problemområden och prova olika alternativ på ett systematiskt sätt
- Bollplank för skolledning, vägledning i metodutveckling samt personalfrågor
- Kartläggning av problematisk skolfrånvaro samt planering och rekommendationer för anpassad studiegång
- Stöd i samtal med föräldrar och i kontakt med olika vårdinstanser och myndigheter
- Skräddarsydda utbildningsinsatser för skolpersonal på grundskole- och gymnasienivå


HEM
OM MIG
PRESENTATION
KONTAKT