PRESENTATION

Araucaria psykologtjänster är en privat psykologmottagning som grundades 2019.

Vi erbjuder insatser där klientens behov och säkerhet står i fokus.

Vårt arbetssätt baseras på Socialstyrelsens riktlinjer för psykologisk behandling samt Skolverkets vägledning för elevhälsan.

Vi bemöter alltid våra klienter på ett professionellt och korrekt sätt.


HEM
OM MIG
TJÄNSTER
KONTAKT